KTK-grunden

Følgende beskrivelse af baseret på hukommelse og de kilder der har været mulige at finde på nettet.

KTK-grunden har sit navn fra det tidligere “Kommune Teknik København” der var på området. Før Kommune Teknik København hed det i ældre dage Stadsingeniørens Direktorat’s værksteder og oplagsplads. Området har bla. været indrettet med smedje, træværksted, trælast, mekanikerværksteder, kontorbygninger, omklædningsfaciliteter, kantine, skure, overdække til køretøjer, depot af diverse byggematerialer med videre. 

2009:
Efter at Kommune Teknik København havde forladt grunden, blev stedet i december 2009 brugt til at huse udenlandske aktivister i forbindelse med COP15 i København. På Youtube kan man se en introduktionsvideo til aktivisterne, hvor man for en fornemmelse af området som det så ud dengang. LINK

2010:
Efter COP15 blev det besluttet at Københavns Ejendomme skulle udleje bygningerne på midlertidige lejekontrakter til forskellige kulturelle og sociale aktører og organisationer. Det var i den forbindelse at en fraktion fra Bolsjefabrikken på Glentevej tog initiativ til at flytte ind på Ragnhildgade, hvor de overtog bygningen hvor den gamle smedje blandt andet lå. Den gamle trælast blev udlejet til Copenhagen Parkour, træværkstedet blev 
udlejet til et snedkerfællesskab, det gamle autoværksted blev udlejet til Copenhagen Muay Thai, et lavere byggeri der bla. indholdt garager blev udlejet til Mayhem, og den store murstens bygning ud på Ragnhildgade blev udlejet til Ressourcecenter Ydre Nørrebro. 

2010-2013:
Fra 2006 til 2012 var der områdefornyelse igang i Haraldsgadekvarteret. Dengang hed det “Haraldsgadekvarterets Områdeløft”. I forbindelse med områdefornyelsen fik Copenhagen Parkour i 2012 økonomisk støtte til at lave de udendørs parkourfaciliteter på forpladsen ud mod Haraldsgade. Alt blev bygget frivilligt og med mange genbrugsmaterialer så pengene kunne række til mest muligt.
I 2012 da områdefornyelsen kom med deres afsluttende evaluering, fremsatte de et fremtidsønske om at KTK-grunden skulle udvikles som “kulturelt læringsmiljø”. Omkring 2013 flytter Ressourcecenter Ydre Nørrebro ud fra grunden, og i stedet overtager KBH+ lokalerne.

2016:
I 2016 bliver Ragnhildgadefonden etableret med Knud Foldschack i spidsen. Det er nu Ragnhildgadefonden der lejer område og lokaler af Københavns Ejendomme, hvorefter at de videreudlejer til de enkelte aktører på grunden.

2020:
I 2020 får Ragnhildgadefonden en større bevilling af Trygfonden til tryghedsskabende foranstaltninger. De bliver blandt andet brugt på pullerter, belysning og beplantning på området.

2021:
I 2021 kommer der en ny områdefornyelse til i Haraldsgadekvarteret, denne gang under navnet Områdefornyelsen ved Skjolds Plads. Områdefornyelsen løber frem til 2026.

2022:
I 2022 modtager Copenhagen Parkour støtte fra Den Nationale Platform for Gadeidræt til at renovere og udbygge parkourfaciliteterne på forpladsen.

2023:
Blev den 100 år gamle træbygning der stod på grunden revet ned. Bygningen havde tidligere huset parkourhal, snedkerfællesskab, kollektiv, og opbevaring. Forventningen er at skate- og parkourarealet på forpladsen også snart bliver revet ned. Kommunens plan er at der skal bygges en daginstitution for børn med særlige behov. Det er nedrivningen af denne bygning som har været katalysator for at vi har stablet Impact Festival på benene.

Scroll to Top